Cadre

Pracownicy Gimnazjum nr 1

Kadra pedagogiczna:

Dyrektor: Krystyna Zarosińska
Wicedyrektor: Ewa Bracha

Pedagog

Katarzyna Radek

Psycholog

Aneta Patyra

Nauczyciele języka polskiego

Joanna Czerniak
Mariola Kardas
Agnieszka Piwnicka-Jagielska
Lidia Zyskowska
Krystyna Zarosińska

Nauczyciele języka angielskiego

Katarzyna Kolanicka
Katarzyna Maliszewska
Agnieszka Piekarska
Izabela Sobolewska
Ireneusz Stawecki
Paweł Szczerba
Aneta Żelazna

Nauczyciele języka niemieckiego

Monika Arciszewska
Anna Owsicka - Mazur
Anna Skoczeń
Małgorzata Stępień
Konrad Rosołowski

Nauczyciel języka francuskiego

Anna Chazan

Nauczyciel języka hiszpańskiego

Anna Chazan

Nauczyciele historii i wiedzy o społeczeństwie

Katarzyna Kondracka
Renata Piątkiewicz
Konrad Rosołowski- dwujęzycznie
Aneta Żelazna - dwujęzycznie

Nauczyciel sztuki

Anna Niedzielska

Nauczyciele matematyki

Ewa Bracha
Izabella Duda
Iwona Górska
Małgorzata Frąc-Żurek
Artur Szefler

Nauczyciele fizyki

Małgorzata Leszczyńska

Nauczyciele chemii

Katarzyna Lipska
Anna Walaszek

Nauczyciele biologii

Agnieszka Flis
Katarzyna Lipska
Anna Walaszek

Nauczyciele geografii

Renata Kosiorek
Halina Szafrańska
Anna Skoczeń - dwujęzycznie

Nauczyciele informatyki i techniki

Zbigniew Jastrzębski
Anna Gileta
Małgorzata Motyl

Nauczyciele wychowania fizycznego

Barbara Bogusz
Jacek Czerniakowski
Barbara Gutek
Maria Karman
Dariusz Kuźma
Arkadiusz Pszeniczka
Cezary Sekuła
Aneta Stawecka
Anna Zarańska

Nauczyciele biblioteki

Małgorzata Klej
Aleksandra Lagos

Nauczyciele religii

ks. Mirosław Kawczyński
Stanisław Mączka
Sławomir Nowak

Nauczyciel etyki

Paweł Szczerba

Pracownicy Gimnazjum nr 1

Pracownicy administracji:

Główna księgowa - Katarzyna Kłosińska
Specjalista ds. kadr i administracyjnych - Jowita Reszka
Sekretarz szkoły - Katarzyna Sterniczuk

Pracownicy obsługi:

Joanna Kanclerz
Anna Misiorek
Teresa Wójtowicz
Włodzimierz Szczerbiec
Marianna Szewczak